ჩვენს შესახებ

ჩვენი პორტალის მიზანია გავზარდოთ ქართველ ექიმთა და სამედიცინო დაწესებულებათა ხელმისაწვდომობა, როგორც საქართველოს ასევე რეგიონის მოსახლეობისთვის. ხშირად ჩვენი მოქალაქეები საზრვარგარეთ დადიან სამკურნალოდ, იმ დროს როცა თავისსავე ქვეყანაში შეუძლიათ მაღალი ხარისხის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მომსახურეობის მიღება. ჩვენი პორტალის საშუალებით შესაძლებლობა გეძლევათ მოიძიოთ თქვენთვის სასურველი პროფილის ექიმი და სამედიცინო დაწესებულება, შეაფასოთ მიღებული სამედიცინო მომსახურეობა და გაუზიაროთ თქვენს ახლობლებს თქვენი შთაბეჭდილებები"

რეკლამა