0 ხმა

დასახელება:თამარ ჭელიშვილი

სამუშაო ადგილი: №1 ქალთა კონსულტაცია

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:გინეკოლოგი

ხარისხი:

ტელეფონი:599546301

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა