0 ხმა

დასახელება:მარინა ნანეიშვილი

სამუშაო ადგილი: დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:რევმატოლოგი

ხარისხი:

ტელეფონი:593618243

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა