0 ხმა

დასახელება:მარინა ხომერიკი

სამუშაო ადგილი: №1 ქალთა კონსულტაცია

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:გინეკოლოგი

ხარისხი:

ტელეფონი:558742021

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა