0 ხმა

დასახელება:ლიანა ვასაძე

სამუშაო ადგილი: შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ხარისხი:

ტელეფონი:593993893

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა