0 ხმა

დასახელება:ლედი ჩიტიშვილი

სამუშაო ადგილი: შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ხარისხი:

ტელეფონი:599926276

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა