0 ხმა

დასახელება:რუსუდან გოგატაძე

სამუშაო ადგილი: კლინიკა მედსი

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ხარისხი:

ტელეფონი:

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა