3 ხმა

დასახელება:მარინა კვირიკეიშვილი

სამუშაო ადგილი: მედისონი

ქალაქი: თბილისი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ხარისხი:

ტელეფონი:593636552

				ექიმის შესახებ:


რეკლამა