დასახელება:დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრი

მისამართი:თბილისი ლუბლიანას ქ№5

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა