დასახელება:კლინიკა მედსი

მისამართი:თბილისი ქიაჩელია ქ №18

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:2997442

ვებსაიტი:რეკლამა