დასახელება:№12 ბავშვთა და მოზრდილთა პოლიკლინიკა

მისამართი:თბილისი,ძველი თბილისი ახუნდოვის ქ.№13

მიმართულება:

ტელეფონი:

ვებსაიტი:http://რეკლამა