დასახელება:ევექსი

მისამართი:თბილისი ქავთარაძისქ.23

მიმართულება:
დიაგნოსტიკური კლინიკები

ტელეფონი:2550505

ვებსაიტი:რეკლამა