დასახელება:ჰიპოკრატე

მისამართი:თბილისი ნინოშვილისქ. 23

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა