დასახელება:თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი

მისამართი:თბილისი გორგასლის ქ. №.9

მიმართულება:
რეაბილიტაციის ცენტრი

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა