დასახელება:თერამედი

მისამართი:თბილისი,დიდუბე-ჩუღურეთი თ.მღვდლის 13 4 სართული

მიმართულება:
მრავალპროფილური ამბულატორია

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა