დასახელება:IQ კლინიკა

მისამართი:თბილისი ვაჟა-ფშაველას ქ. 104

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:2937037, 2937137

ვებსაიტი:www.iqclinic.geრეკლამა