დასახელება:შ.პ.ს.მედიკომი

მისამართი:თბილისი ლაღიძის ქ.8

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:2309713

ვებსაიტი:http://რეკლამა