დასახელება:მედისონი

მისამართი:თბილისი ერისთავის ქ. 3

მიმართულება:
მრავალპროფილური ამბულატორია

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა