დასახელება:№3სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრი

მისამართი:თბილისი,დიდუბე-ჩუღურეთი პაიჭაძის ქ№1

მიმართულება:
მრავალპროფილური ამბულატორია

ტელეფონი:2516017

ვებსაიტი:რეკლამა