დასახელება:

მისამართი:

მიმართულება:
მრავალპროფილური კლინიკა

ტელეფონი:

ვებსაიტი:რეკლამა