ქეთევანი ქუშაშვილი

სამუშაო ადგილი:№1 ქალთა კონსულტაცია

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

მარინა ხომერიკი

სამუშაო ადგილი:№1 ქალთა კონსულტაცია

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ირმა ჩხიკვაძე

სამუშაო ადგილი:№2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

იზა დვალი

სამუშაო ადგილი:№2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

მარინა ჩიკვილაძე

სამუშაო ადგილი:№2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ნინო მუნჯიშვილი

სამუშაო ადგილი:№2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

მარიკა ბოკუჩავა

სამუშაო ადგილი:№2 საოჯახო მედიცინის ცენტრი

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ვასიკო დავითაია

სამუშაო ადგილი:MMT HOSPITAL

მიმართულება:უროლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

თემურ ჭილაია

სამუშაო ადგილი:MMT HOSPITAL

მიმართულება:ქირურგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

მაია წერეთელი

სამუშაო ადგილი:MMT HOSPITAL

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:რეკლამა