მანანა ვაჩეიშვილი

სამუშაო ადგილი:MMT HOSPITAL

მიმართულება:კარდიოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ნუგზარ კუჭავა

სამუშაო ადგილი:MMT HOSPITAL

მიმართულება:ენდოსკოპისტი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ირინა გაბრიჩიძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ლია სულაძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ხათუნა მხეიძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:გინეკოლოგი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ლიანა ვასაძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

დოდო წაქაძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

მარინე საღინაძე-წივწივაძე

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ნაირა ორბეთიშვილი

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:

ლედი ჩიტიშვილი

სამუშაო ადგილი:შ.პ.ს.კროლ მედიქალ კორპირეიშენ

მიმართულება:ოჯახის ექიმი

ქალაქი:თბილისი

ხარისხი:რეკლამა