რეკლამა 1_1

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:მარცხენა მხარე
 • რეკომენდირებული ზომა:
  450 X 750
 • შეკვეთა

რეკლამა 1_2

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:მარჯვენა მხარე
 • რეკომენდირებული ზომა:
  450 X 750
 • შეკვეთა

რეკლამა 1_3

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:დაბლა ცენტრში
 • რეკომენდირებული ზომა:
  1200 X 300
 • შეკვეთა

რეკლამა 2

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:მარჯვენა მხარე
 • რეკომენდირებული ზომა:
  500 X 300
 • შეკვეთა

რეკლამა 3

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:მაღლა ცენტრში
 • რეკომენდირებული ზომა:
  1200 X 300
 • შეკვეთა

რეკლამა 4

0 ლარი ერთი თვე
 • ადგილის ნახვა:
 • მდებარეობა:მარჯვენა მხარე
 • რეკომენდირებული ზომა:
  500 X 300
 • შეკვეთა